SPEKTRUM USŁUG FIRMY KOCH

PLANOWANIE ▪ REALIZCJA ▪ SERWIS

Naszym klientom oferujemy kompletny serwis systemów robotów i całych zespołów maszyn – od opracowań koncepcyjnych i planowania poprzez realizację, montaż, rozruch, szkolenie i serwis posprzedażowy na cały okres żywotności urządzeń.

Pomyślne realizacje projektów osiągamy dzięki naszemu ofensywnemu zarządzaniu projektowemu firmy KOCH. Zarządzanie projektowe rozpoczyna się od opracowania oferty i kończy z chwilą pomyślnego odbioru ostatecznego przez naszego klienta.  W ramach naszego ofensywnego zarządzania projektowego poprzez regularne kontrole harmonogramów i badania jakościowe zapewniamy uzyskanie założeń projektowych. Do nich zalicza się zwłaszcza wykonanie audytu bezpieczeństwa oraz opracowanie analizy ryzyka jak również dokumentacji zgodnie z dyrektywą maszynową tak, by można ją było przekazać w odpowiednim terminie – przed szkoleniem pracowników klienta i przed odbiorem ostatecznym.

Nasze zarządzanie jakością firmy KOCH począwszy od planowania oferty poprzez konstrukcję, kontrole jakościowe u poddostawców, wewnętrzny odbiór jakościowy oraz test odbioru fabrycznego (FAT) aż po odbiór końcowy przez ostatecznego klienta zgodnie z DIN ISO 9001:2008 odgrywa równie ważną rolę jak zarządzanie projektowe firmy KOCH.

PROSZĘ WYBRAĆ ZAKRES TEMATYCZNY, BY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI:

PLANOWANIE
REALIZCJA
SERWIS

PLANOWANIE

Staranna analiza postawionych zadań oraz warunki brzegowe naszych klientów stanowią podstawę do opracowania optymalnych rozwiązań odpowiednio do specyfiki zastosowań. W tym celu w naszych halach testowania robotów przeprowadza się analizy wykonalności, symulacje i próby wstępne.

REALIZCJA

Nasz zespół konstruktorów projektuje i konstruuje chwytaki robotów oraz niezbędne konstrukcje specjalne.
Oprogramowanie dla robotów, sterowanie PLC maszyny i interfejsy mają budowę modułową zaś ich realizacją zajmują się nasi elektronicy i programiści.
Po pomyślnych testach konstrukcji specjalnych i kluczowych modułów w naszych halach montażowych cały zespół urządzeń jest montowany przez nasz zespół w zakładzie naszego klienta.

SERWIS

Ruszać głową, przenosić góry – całą dobę i na całym świecie! Tylko maszyna, która przez cały okres swej żywotności pozostaje jednakowo wydajna, jest gwarantem konkurencyjności naszego klienta i pozwoli mu skoncentrować się na jego podstawowej działalności. Dlatego całą naszą koncepcję działań serwisowych oparliśmy na założeniu, by w miarę możliwości w ogóle nie dopuszczać do powstania problemów i przestoju systemów naszego klienta. Podstawą realizacji tych założeń jest system poddawany regularnej i poprawnej konserwacji.