NASZA FILOZOFIA

PODSTAWA NASZYCH DECYZJI, NASZYCH DZIAŁAŃ I NASZEGO SUKCESU

Przy pomocy naszych systemów zrobotyzowanych dla wszystkich działów produkcyjnych nasi klienci odnoszą trwałą przewagę nad konkurencją.
Jest ona głównie wynikiem

  • zmniejszenia kosztów dzięki wysokiej dyspozycyjności urządzeń i niskim nakładom na konserwację
  • zabezpieczenia na przyszłość poprzez łatwą adaptację do nowych produktów i obszarów zastosowań

 

Nasz zespół zmotywowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników jest kamieniem węgielnym naszego sukcesu.
U podstaw naszych decyzji, naszych działań i naszego sukcesu legły następujące elementy:

Wspólnie do celu
Pracowników, klientów, dostawców i partnerów traktujemy fair, z należnym respektem, uprzejmością i gotowością do pomocy. Dzięki takiej partnerskiej współpracy wspólnie osiągamy wytyczone cele.

Poprzez najwyższą wydajność do celu
Nasza własna ambicja wymaga od całego zespołu usług na najwyższym poziomie – na korzyść naszych klientów. Jedynie usługi na najwyższym poziomie gwarantują trwały sukces w walce z konkurencją.

Koncentracja na potrzebach klienta
Ruszać głową,· przenosić góry – wywołać entuzjazm klienta! Nasze działania koncentrujemy wokół zadań, jakie stoją przed naszymi klientami, starannie analizujemy ich wymagania tak, by zaproponować indywidualne rozwiązania uwzględniające również wyzwania na przyszłość.

Jakość wynikająca z wysokich wymagań
Naszym procesom, systemom zrobotyzowanym i usługom stawiamy najwyższe wymagania jakościowe i wymóg nieprzerwanego ich ulepszania. Wymagania te w równym stopniu odnoszą się do naszych pracowników i dostawców.

Koncentracja na głównych kompetencjach
Automatyzacja z użyciem systemów zrobotyzowanych – to nasza główna umiejętność i w pełni świadomie koncentrujemy się na tych kompetencjach.

KOCH Haupt-Firmenziele