Odwiedziny klientów w siedzibie KOCH w czasach COVID-19

Zgodnie z koncepcją higieny i przy zachowaniu niezbędnej odległości od siebie, firma KOCH zapewniła maksymalne bezpieczeństwo podczas wizyt klientów.